Activity

  • Olesen Bentley posted an update 2 months ago

    Hoạt hình 3D Hoạt hình Phần mềm

    Cảm giác liên quan đến bắt chuyển động được miêu tả bằng hình vẽ, riêng tư như hoạt hình hoạt hình, cách ngày phía sau hang động tranh và chữ tượng hình Ai Cập cổ đại. Download triển của các bản vẽ cơ bản này và hình ảnh thành một “Phim hoạt hình” đã có cho đến năm 1832 khi máy Phenakistoscope được tạo ra . Cái cụ thể đơn giản máy móc xoay quanh a bánh xe với một chuỗi hình ảnh, khi nào được nhìn thấy qua a new đơn cửa sổ cung cấp ảo ảnh liên quan đến. Quy tắc cơ bản cũng được phát triển thành phép chiếu rất đầu tiên bởi the Praxinoscope vào năm 1877 và sau đó cho đến nay nhất, thường là sách lật, mà đã lần đầu tiên bắt đầu để buzz lên trong 1886.

    Nhiều người giống như cá nhân là người BA KỲ DIỆU hoạt hình hoạt hình người hâm mộ sẽ hiểu lịch sử cái đằng sau cái cụ thể thường được định giá quá cao trở lên khó, vì vậy are không áp dụng dự định cho người mới bắt đầu hoặc thời gian nhỏ hoạt hình . Nhưng hãy nhớ rằng, trong trường hợp những người làm hoạt hình trước đó đã sử dụng công nghệ nguyên thủy như vậy và phần mềm chưa đã thu hút chúng ta loại này phim hoạt hình xuất sắc, sau đó tất cả phụ thuộc dựa vào sáng tạo và phần mềm hoạt hình cơ bản của.

    Điều đầu tiên tôi đã đã học là “Nhanh hơn chắc chắn là dễ hơn là chậm hơn” , các phim hoạt hình được tạo nhiều hơn nhanh chóng bình thường đơn giản và vui nhộn ngoài những phim được xây dựng giảm là nhiều hơn phức tạp và không thoải mái để xem. phương pháp lý tưởng để tạo nhanh